Wednesday, May 20, 2009

antropopatism

ANTROPOPATÍSM s.n. Atribuirea de însuşiri psihice şi de stări afective specific umane animalelor, fenomenelor naturale sau obiectelor neînsufleţite. [fr. anthropopatisme].

Originea acestui cuvânt este în greacă, anthrpopathein, anthropo- + pathos + -ism
anthropo - uman
pathos - sentiment, emoţie, experienţă

În Biblie există o descriere a lui Dumnezeu ca şi cum ar avea emoţii umane, de exemplu de tipul geloziei sau patimei:

Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam... (Exodul 20:5)

mânie:

Oare, va uita să Se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui îndurările Sale?
(Psalmi 76:9)

dragoste:

Aduna-voi toate popoarele şi le voi coborî în valea lui Iosafat şi Mă voi judeca acolo cu ele pentru poporul Meu şi pentru moştenirea Mea Israel, pe care au împrăştiat-o între neamuri şi ţara Mea au împărţit-o în bucăţi. (Ioil 4:2)

milă:

Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. (Psalmi 103:8).

No comments: