Sunday, July 26, 2009

apocalips

APOCALÍPS - viziune mistică înspăimântătoare a sfârşitului lumii în religia creştină. O scriere care înfăţişează alegoric sfârşitul lumii. ( fr. apocalypse, gr. apokalypsis)

Ei bine, în română cuvântul a pătruns evident din greacă, o dată cu Noul Testament. Apocalipsul este în mod greşit legat de "sfârşitul lumii", ar înseamnă în mod original descoperirea unui lucru acoperit, cum ar fi dezvelirea unei statui, în sens figurat, revelare, descoperirea lucrurilor ascunse, observarea unor fenomene neobservate de cei mulţi, descoperirea unui înţeles ascuns. În sens teologic, apocalipsul reprezintă înţelegerea căilor prin care Dumnezeu ne comunică planurile Sale, voia Sa şi lucrarea Sa.

No comments: