Monday, December 26, 2011

aselghiciune


Un cuvânt complicat de spus... A SEL GHICIUNE.

Dicţionarul îl situează lângă corupţie, decadenţă, decădere, depravare, desfrânare, desfrâu, destrăbălare, dezmăţ, imoralitate, perdiţie, perversitate, perversiune, pervertire, pierzanie, pierzare, stricăciune, viciu.

Aselgia înseamnă în greacă depravat, dar nu neapărat în sens rău, ci cu trimitere la senzual.

Aselgia este tradusă, de regulă, prin lascivitate, pofte neînfrânate, acte sau maniere nesăbuite, cuvinte murdare, mişcări corporale indecente, manipulare spre desfrânare...

19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

(Galateni 5)

În greacă... "19 Fanera de estin ta erga tees sarkos, hatina estin: porneia, akatharsia, aselgeia"

Sursa biblică a construit pentru σέλγεια sensul de un trai lipsit de constrângeri morale. După cum se vede el este însoţit de imoralitate (porneia) şi impuritate (akatharsia).

Dincolo de toate aceste aspecte... acest cuvânt îmi place pentru sonoritatea sa specială non-sare-ghicitoare... un cuvânt ce sună enigmatic şi oniric... aproape ocult.

No comments: